BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (AUTOMOTIVE SERVICE TECHNOLOGY) WITH HONOURS

BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY (AUTOMOTIVE SERVICE TECHNOLOGY) WITH HONOURS

DRB-HICOM UNIVERSITY OF AUTOMOTIVE MALAYSIA (DHU)

Additional Information

Name of Institution DRB-HICOM UNIVERSITY OF AUTOMOTIVE MALAYSIA (DHU)
Level of Study Bachelor's Degree
Course Duration 4 Years
Specialisation Mechanics and metal work
Entry Requirements i. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setara dengan gred minimum C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Matematik dan salah satu mata pelajaran berkaitan Sains DAN lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya dan lulus Bahasa Inggeris; atau ii. Lulus Diploma (Tahap 4 KKM) dalam bidang Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan yang berkaitan atau yang setara dengannya dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.00 dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; atau iii. Lulus Diploma (Tahap 4 KKM) dalam bidang Vokasional dan Teknikal / Kemahiran yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.00 DAN lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM; atau iv. Lulus program Matrikulasi / Foundation dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.00 daripada PPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; DAN Kelayakan Bahasa Inggeris: i. Pelajar Antarabangsa perlu mempunyai skor International English Language Testing Systems (IELTS) sekurang-kurangnya 5.0 atau Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan skor 500 atau kelayakan yang setaraf dengannya. ii. Manakala bagi pelajar tempatan perlu mempunyai kelayakan Malaysia University English Test (MUET) dengan minimum Band 2.

Email us at: enquiry@emgs.com.myEducation Malaysia Global Services is wholly owned by the Ministry of Education

© EMGS. All Rights Reserved.